Chậu Rửa Đơn Có Lổ Xả Rác

Thiết kế như  chậu rửa đơn, nhưng bên cánh có thêm lỗ xả rác, để khi người sử dụng sơ chế, rửa thì tất cả rác chỉ cần đẩy xuống lỗ thoát rác một cách nhanh chóng.

0903596900