Tag Archives: Dự Án Xí Nghiệp May

DỰ ÁN XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO

Thị xã Ninh Hòa – Khánh Hòa là nơi có vị trí giao thông thuận...